Price List

MAZDA6 WAGON

01.01.2020

MAZDA6 WAGON 2.5 HIGH (IGNITE EDITION)

: $294,990

MAZDA6 WAGON 2.5 i-NAPPA

: $337,990

 

了解更多

車輛價格已包括香港政府首次登記稅。 以上定價,以香港海關最終批核作準。 定價及規格如有任何更改,恕不另行通告,敬請見諒。